Wielki niedźwiedź

Krótki film ze spotkania z wielkim bieszczadzkim niedźwiedziem (05.2013). Pora późna, ale warto było nakręcić materiał.

x